2011-2014 BATCH

S.NO NAME COMPANY NAME
       1 ANUSUDHA.M TECH MAHINDRA
       2 DHILIPRAJA.P TECH MAHINDRA
       3 JAYASUDHA.T TECH MAHINDRA
       4 POORANI.S TECH MAHINDRA
       5 SHARMILA.R TECH MAHINDRA
       6 DURGA PRASAD..B MAZENET
       7 JANARDHANAN.A MAZENET
      8 KALAIMANI.A MAZENET
      9 SARAVANAN.R MAZENET
     10 SUGUMAR.K MAZENET
     11 VIMAL KUMAR.B MAZENET
     12 DIVYA.L SOFT SQUARE
     13 SRINIVASAN.G SOFT SQUARE
     14 SUMATHI.B SOFT SQUARE
     15 TAMILARASI.R SOFT SQUARE
     16 SHYAM SUNDAR.V MPHASIS
     17 SINDHUJA.S MPHASIS
     18 PRIYANKA.C MPHASIS
     19 MANIKANDAN.R HCL
     20 NAGANATHAN.B HCL
      21 RAJESH.P HCL
      22 DHIVYA.G L&T
     23 PRAVEEN KUMAR.J L&T
     24 SURESH KUMAR.V L&T
     25 RAKESH.V ADAPTAVANT TECHNOLOGIES
     26 KARTHIK.E AON HEWIIT
     27 PANDURANGAN.S ASSYSTEM INDIA PVT LTD
     28 SATHISH KUMAR.G ASSYSTEM INDIA PVT LTD
     29 LAKSHMANAN.K ASSYSTEM INDIA PVT LTD
     30 KANDHASWAMY.M ETA – STAR POWER CONTROL SYSTEM
     31 MAGESH BABU.K ETA – STAR POWER CONTROL SYSTEM
     32 MOHAN.P TRUE TECH SOLUTIONS
     33 SUNDARAESAN.G.G TRUE TECH SOLUTIONS
     34 NARASIMMAN.R TRUE TECH SOLUTIONS