UNIVERSITY RANKS

ACADEMIC YEAR UNIVERSITY RANKS
2015-16 5
2014-15 10
2013-14 11
2012-13 3
2011-12 2

 

SL. NO NO. OF STUDENTS NAME RANK
2016-2017
1. ME 7 D.VARALAKSHMI 28
2. G.DIVYA 36
3. R.S.MAHATHI 37
4. A.ASHWINI 39
5. B.GAJALAKSHMI 40
2015-2016
1 BE 3 J.STEFFI KERAN RANI 9
2 S.ABINAYA 36
3 S.CHARUMATHI 49
4 ME 7 S.GAJALAKSHMI 22
5 C.POORANI 25
6 B.JANANI 29
7 R.RISHMA PODRIGO 34
8 BERYL J.VICTOR 36
9 P.SANDHYA 46
10 C.RAJ PREETHA 46
2014-2015
1 BE 1 S.JAYASREE ARCHANA 42
2 ME 10 NITHYA.A 5
3 GNANAJENI.G.S 17
4 REVATHI.B 21
5 JEBARAJ.V 26
6 SATHIYALAKSHMI.S 31
7 SUBRAM.S.N 37
8 MURALIKRISHNA.K 39
9 PUSHPA.T 41
10 PARAMASIVAM.M 41
11 GAYATHRI.T 50
2013-2014
12   BE 1 S.VINODH 41
13   ME 1 JAYASHREE.R 4
14 JARINA YASMIN.J 41

ECE has good improvement in the number of GRADUATES

BATCH NO. OF STUDENTS APPEARED NO. OF GRADUATES PASS %
2012-16 182 152 83.5
2011-15 131 104 79.38
2010-14 136 88 64.71
2009-13 128 92 71.88
2008-12 132 93 70.45

ACDEMIC PERFORMANACE